Ball a la fresca a Inca 2014

0
Dia 9 a la plaça antoni fluixa

Dia 16 a la plaça Sant maria la major

Dia 23: Duo es raiguer a la plaça antoni fluxa

Dia 30: Duo xambrana a la plaça llibertat. 


Ball a la fresca a Inca 2014 
Mallorca