Taronges Solidaries: Tots els doblers per famílies desfavorides d’Inca.

0





Recollida de taronges a la Finca de Son Vivot
Venta de taronges al mercat del dijous 13 de desembre. 
Tots el doblers es destinaran a la compra 
d'aliment per famílies desfavorides d’Inca.