Ruta de la tapa de Comerç Just: 13 de desembre

0

 
 
Ruta de la tapa de Comerç Just
Per aquest Nadal, el grup de Comerç Just es vol unir a la Coordinadora Estatal de Comerç Just que ha posat en marxa aquesta iniciativa per tot l’estat Espanyol. Es tracta d’involucrar a restaurants i bars per a què al manco durant un dia ofereixin en els seus establiments plats elaborats amb productes de Comerç Just i coneguin l’existència d’un comerç alternatiu i més responsable, destacant la qualitat dels productes de Comerç Just i el respecte als drets de les persones i el medi ambient.
Hi participa l'Agència de Emigració i Cooperació de les Illes (AECIB)
 
Data
13 de desembre de 2012
 
Entitats que participen:
S’altra Senalla, Fundació Vicenç Ferrer, Deixalles, Càritas, Intermón Oxfam, Finestra al Sud (Inca) i Casal de la Pau (Manacor).
 
 
Quina és la nostra proposta?
Proposar a bars i restaurants que elaborin una tapa, un pinxo o un platet amb productes de comerç just que podran obtenir a les botigues de comerç just. També es podrà oferir cafè just als clients. La tapa , el pinxo o platet haurà d’estar assenyalat amb una cartela. Els restaurants que s’adhereixin a la nostra campanya ens hauran d’informar abans de dia 3 de desembre per tal que en poguem fer difusió.
 
Què oferim?
- participar en una campanya a nivell nacional
- difusió als mitjans de comunicació
- aparèixer en tot el material de difusió de l’esdeveniment
- involucrar-se en una acció solidària
- conèixer nous productes de gran qualitat i que a més contribueixen a eradicar la pobresa
Participar és molt senzill
* Les organitzacions i tendes de Comerç Just facilitaran als bars un llistat d’ingredients de comerç just amb els que es pot fer la tapa
* Cada establiment dissenya la seva tapa o pinxo integrant un o varis dels ingredients possibles
* Cada establiment compra els ingredients que necessita, i les organitzacions de comerç just li faciliten amb un descompte d’un 14%.
* El dia 13 de desembre cada bar participant oferirà als seus clients la seva tapa o pinxo just durant tot el dia. Informant expressament de l’oferta (pissarres, cartelleria...)
* Cada bar tendrà un indicatiu d’establiment col·laborador, facilitat per nosaltres per col·locar a l’exterior i dins el bar, que acredita la seva inscripció a la iniciativa.
* A cada botiga i també als bars col·laboradors se’ls entregarà uns dies abans uns fulletons per fer difusió de la ruta de la tapa. Indicant els bars que participen i el pinxo o tapa que es podrà consumir.
 
Publicitat i difusió
* Tot establiment que s’adhereixi a la campanya, serà integrat en el programa oficial del dia.
* Es farà una roda de premsa presentant la ruta de la tapa
* Es farà un cartell i un targetó específic per convidar a la participació a la ruta.
* Les organitzacions entregaran a cada establiment fulletons informatius sobre el Comerç Just amb una relació actualitzada de les tendes existents en la Comunitat Autònoma.
* Es farà difusió de l’esdeveniment a través de les xarxes socials de les entitats participants i també a través de les seves webs.
 
Si es vol participar la data màxima és dilluns dia 3 de desembre.
Telefon de contacte: 971884006 / 651566998 . Correu electrònic: gestio@finestralsud.org