Inquers i Inqueres; On passes l'estiu?

0


Millorant Inca vol sabre on passen els Inquers i Inqueres l'estiu!

És molt conegut que una gran part dels mallorquins tenen vivenda a ciutat, fora vila i a la platja, però aixo cada vegada se va perdent poc a poc quan se reparteixen herencies entre fills i un se queda amb una casa al camp i s'altre amb la casa d'estiu.

Tu on passes l'estiu?
A la part dreta d'aquest blog hi ha una enquesta on ñ'unic que has de fer és pìtjar damunt la resposta que te correspon.