Les dificultats economiques acaben amb el Bàsquet Mallorca

0El Bàsquet Mallorca no apareix al Grup C de la lliga EBA

Tot sembla indicar que finalment el Bàsquet Mallorca no participarà a cap competició aquesta temporada una vegada que sembla haver fracassat el darrer intent d’entrar a la lliga EBA, en la qual havia d’estar inclòs al grup C (amb els equips catalans i el Bàsquet Pla).

Sembla que les dificultats per aconseguir els doblers necessaris per l’aval (20000€) han acabat amb el Bàsquet Mallorca, que després de no poder participar en la LEB OR ni la LEB Plata esgota el seu darrer intent de participar a la lliga EBA. Una vegada passats tots els terminis, pròrrogues, requeriments…la FEB sembla haver pres la decisió de no incloure al club inquer en la competició, avocant-lo així a la desaparició.


Todo parece indicar que finalmente el Basquet Mallorca no participará en ninguna competición esta temporada una vez que parece haber fracasado el último intento de entrar a la liga EBA, en la que debía estar incluido en el grupo C (con los equipos catalanes y el basquet Pla).

Parece que las dificultades para conseguir el dinero necesarios para el aval (20000 €) han acabado con el Baloncesto Mallorca, que después de no poder participar en la LEB ORO ni la LEB Plata agota su último intento de participar en la liga EBA. Una vez pasados todos los plazos, prórrogas, requerimientos ... la FEB parece haber tomado la decisión de no incluir al club inquero en la competición, avocar así a la desaparición.
Lliga EBA - Grup C - Jornada 1Lliga EBA - Grup C - Jornada 2