Multa de 625 euros a Inca per infringir la legislació laboralL'Ajuntament d'Inca haurà de pagar la multa de 626 euros que li va imposar el Ministeri de Treball i Immigració del Govern central per haver infringit "greument" la legislació laboral vigent en relació amb l'"excés" d'hores extra que el 2010 van fer alguns dels seus empleats.

Per entendre el que succeí cal remuntar-se a començaments d'any, quan el PSM de la ciutat, dirigit pel seu portaveu, Antoni Rodríguez, denuncià davant d'Inspecció de Treball que alguns treballadors de l'Ajuntament, bàsicament operaris de la brigada municipal (personal laboral, no funcionaris) feien moltes més hores extra de les 80 anuals autoritzades per llei. De fet, existeix el cas d'algun treballador que va arribar a facturar 3.100 hores extra en un any.

http://dbalears.cat/actualitat/balears/multa-de-625-euros-a-inca-per-infringir-la-legislacio-laboral.html