Aparcar en Inca, Parking a Inca, where to park in Inca Mallorca

0
A on aparcar a Inca?


En el museu del calçat, parking gratuito
En la plaça des mercat, parking de pago
En la plaça Mallorca, parking de gratuit ( 2018) que cierra por la noche
Solar abandonado, parking gratuito
Parking del camp de futbol, gratuit

Plaça Font vella o plaça dels porcs, amb poc parking, gratuit

Parking des tren, de pago, obert des del Juliol 2018