Programa SETMANA SANTA / PASQUA 2015 a Inca

0


Dissabte, 28 de març de 2015
MISSA amb la visita del Sant Crist del Perdó i la Bona Mort
17.00 h. Residència Nova Edat de Crist Rei.
XXX PREGÓ CONCERT DE SETMANA SANTA 2015.
20.30 h. Santa Maria la Major.
Pregó a càrrec del Sr. Rafel Reus Moyà.
Concert del Rèquiem de Fr. Hidas, a càrrec de la Unió Musical Inquera, l’Orfeó
l’Harpa d’Inca, l’Orfeó Ramon Llull i solistes.


Diumenge, 29 de març de 2015. Diumenge de Rams
Matí. Beneïda de rams i eucaristia a les parròquies i esglésies, segons els horaris
a les pàgines centrals.
17.30. Església de Crist Rei. Beneïda de rams i eucaristia.
19.00 h. Processó de Rams des de l’església de Crist Rei fins a Sta. Maria la Major
(església de Crist Rei, carrers de Costa i Llobera, Luque, el Tren, Llompart, Major i Sta.
Maria la Major).


Dimarts, 31 de març de 2015. Dimarts Sant
PROCESSÓ DEL CAMÍ DE LA CREU (VIACRUCIS).
21.00 h. Predicarà el viacrucis Mons. Javier Salinas, Bisbe de Mallorca.
Començament amb les següents estacions:
1ª SANTA MARIA LA MAJOR. Jesús és condemnat a mort.
2ª SANT FRANCESC. Jesús es carrega la creu i cau.
3ª CRIST REI. Jesús troba la seva mare.
4ª SANT DOMINGO. El cirineu ajuda a portar la creu.
5ª LA SALLE. La Verònica eixuga la cara de Jesús.
6ª SANT BARTOMEU. Jesús despullat del vestit.
7ª LA PURESA. Jesús és clavat en creu i mor.
8ª SANTA MARIA LA MAJOR. Jesús ressuscita.


Dijous, 2 d’abril de 2015
TRETA DE PASSOS.
19.00 h. Sta. Maria la Major.
SOLEMNE PROCESSÓ acompanyant Jesús pel camí del Calvari.
20.00 h.
ITINERARI: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la
Major, la Campana, el Born, Sant Francesc, el Vent, Fra Juníper Serra, Gran Via de
Colom, el General Luque, Ramon Llull, les Germanies, Sant Domingo, Jaume Armengol,
el Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de Santa Maria la Major.

Divendres, 3 d’abril de 2015
PREGÀRIA DE LAUDES.
10.00 h. Crist Rei.
TRETA DE PASSOS.
19.30 h. Sta. Maria la Major.
SERMÓ I DAVALLAMENT DE JESÚS
20.00 h.
SOLEMNE PROCESSÓ acompanyant Jesús pel camí del Calvari.
20.30 h. ITINERARI: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa
Maria la Major, la Campana, plaça de la Mare de Déu de Lluc, el Born, la Murta, plaça
de l’Àngel, Jaume Armengol, el General Luque, Ramon Llull, el Bisbe Llompart, el
Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de Santa Maria la Major.

Diumenge, 5 d’abril de 2015
PROCESSÓ DE L’ENCONTRE
10.30 h. Sta. Maria la Major.
MISSA SOLEMNE DEL DIUMENGE DE PASQUA.
11.00 h. Sta. Maria la Major.
PROCESSÓ que porta la imatge de Jesús.
ITINERARI: sortida de l’església de Santa Maria la Major, la Campana, plaça de la Verge
de Lluc, el Born, la Murta, plaça de l’Àngel i Jaume Armengol.
PROCESSÓ que porta la imatge de la Verge Maria.
ITINERARI: sortida de l’església de Sant Domingo, plaça de Sant Domingo, carrers de
Sant Domingo i Jaume Armengol.
ENCONTRE AL CARRER DE JAUME ARMENGOL.
La processó seguirà per: Jaume Armengol, el Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça
de Santa Maria la Major.
A continuació,
MISSA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR a Sta. Maria la Major.Sa lluna


Quina Canya


Festa de sa panada Aqui el podeu veure complet: http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/agenda-programa-setmana-santa-2015.pdf