Canvi d'hora a horari d'estiu 2015

0


Del dissabte 28 al diumenge 29 s'hora canvia a s'hora d'estiu 2015. 

A les 2h seràn les 3h.