Proxima Obertura 6.75

0

Proxima Obertura 6.75

La teva tenda de roba de bàsquet a Inca.
Divendres 9 de Juliol a les 18h a Av. General Luque, 435 (darrera el pavello)

Contacte: 678431211
6.75basquet@gmail.com