set anys als jutjats d'Inca per tramitar les sol·licituds de nacionalitat

0

El batle Torres lamenta que hi hagi una llista d'espera de set anys als jutjats d'Inca per tramitar les sol·licituds de nacionalitat
El batle d'Inca Rafel Torres ha expressat la seva total disconformitat amb la situació generada al Registre Civil d'Inca, on en aquests moments qualsevol ciutadà que vulgui tramitar els papers de sol·licitud de nacionalitat ha de fer front a una llista d'espera de set anys.


Aquestes dades han estat ofertes pel Defensor del Poble en el seu informe anual corresponent a 2009. Segons la darrera informació que obra en mans de l'Ajuntament, en aquests moments la llista d'espera ja s'estén fins al 2018, circumstància que des de la batlia d'Inca es qualifica com de molt preocupant i del tot impròpia del funcionament d'una administració moderna. Aquesta situació és encara més greu si es té en compte que, després que s'hagi atès la petició de documentació, aquestes persones encara han d'esperar molt més temps per finalitzar l'expedient de nacionalització.Torres ha expressat que el departament de Serveis Socials ha detectat que persones estrangeres han canviat el seu empadronament a Palma o a Manacor, on l'espera és molt més curta.El batle demana als responsables de l'Administració de Justícia a les Balears que dotin de més mitjans humans i materials les oficines del Registre Civil d'Inca, que estan literalment col·lapsades per l'allau de tràmits que es demanen i en les quals no s'ha fet l'esforç suficient pel que fa a dotació de personal.Torres considera que s'ha de fer un esforç especial per aconseguir que, almanco, aquests tràmits no s'allarguin més que altres que fan els ciutadans amb el Registre Civil per diferents motius.