XXIII Milla Ciutat d'Inca

0
XXIII Milla Ciutat d'Inca

AQUESTA PROVA NO ESTA CRONOMETRADA AMB CHIP

1. El CA Es Raiguer i l’IMAF de l'Ajuntament d’Inca organitzen la XXIII Milla CIUTAT D’INCA Mateu Cañellas, que tindrà lloc el proper 22 de juliol, a les 18.30 hores, al circuit urbà de Gran Via de Colom.

2. Els responsables tècnics de la prova seran els jutges nomenats per la Federació d’Atletisme de les Illes Balears i el CA Es raiguer.

3. La cursa serà oberta a tots els atletes que desitgin participar-hi sempre que pertanyin a la categoria especificada al quadre de curses. Cada atleta sols podrà participar en una sola cursa.

4. El preu de les inscripcions és d'1 eur(anticipada) o bé de 2 eur (el dia de la cursa) i es duran a terme a la taula de l’organització instal·lada a l'avinguda Gran Via de Colom a partir de les 17 hores, o prèviament a la pàgina web www.elitechip.ne t . Els beneficis obtinguts es destinaran a alguna associació local sense afany de lucre.

5. Les curses podran ser suspeses en cas que per inclemències del temps així ho determinin les persones responsables tècniques de la prova. El seu veredicte serà inapel·lable.

6. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit als responsables tècnics de la prova, i només seran acceptades fins a 15 minuts després de ser coneguda la classificació de la cursa.

7. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les persones responsables tècniques de la prova.

8. L’organització disposarà d’una ambulància, però no es farà responsable dels perjudicis morals o materials que puguin sofrir els participants i espectadors durant les curses. També contractarà una pòlissa d’accidents esportius i de responsabilitat civil.

9. La simple inscripció en aquesta cursa implica la total acceptació d'allò preceptuat en aquest reglament.

19:40

http://www.elitechip.net/index.php?zwshow=compdet&idcomp=6105110