Esposicio de na Dolores Sampol a Sa Quartera centre d'art d'Inca Plaça Llibertat

Esposicio de na Dolores Sampol a Sa Quartera centre d'art d'IncaEsposicio de na Dolores Sampol a Sa Quartera centre d'art d'Inca

Plaça Llibertat