Centre Cultural: Cas Metge Cifre Inca

0
Aquest casal modernista situat al centre d'Inca és propietat de Colonya Caixa Pollença, entitat que ha cedit el seu ús a l'Ajuntament de la ciutat. La planta baixa està destinada a diverses activitats culturals, encara que habitualment funciona com a sala d'exposicions, el mateix que la resta de l'edifici. Manté l'antiga distribució d'habitatge familiar i, segons les necessitats de cada muntatge, s'utilitza també el menjador, algunes habitacions i el buit de l'escala.

Telefon:
971505230

Horari:
De lunes a viernes de 18:30 a 20:30 h.
Direcció:
Palmer, 31. 07300 INCA.
Mallorca