Millores a Inca abans de les eleccions

0

.Duc quasi 5 anys amb la pàgina de Millorant Inca. Record que abans de les eleccions del 2011 el Batle Torres va organitzar unes quedades per fer un cafè amb els inquers i inqueres. Previa inscripció un grupet de persones xerrava amb ell del que es volia millorar a Inca.
D'ençà no s'ha tornat a fer res similar...

Record també un escrit al seu antic facebook just abans de les eleccions que xerrava d'un acord que s'havia firmat per obrir un centre comercial a Inca i donaria feina a centenars de persones... On està aquest centre?

Durant aquests anys he informat de moltes formes (emails, missatges, converses) a l'Ajuntament sobre l'estat dels parcs infantils, jardins, i un llarg etc.
Algunes coses s'han arreglat a mitjes, altres s'han ignorat.

Avui m'informa una seguidora de Millorant Inca que pareix que arreglen el parc infantil de la Plaça Mallorca/pins, i ara veig al mur de facebook de l'Ajuntament que A LA FI arreglen les escales del Palau d'Esports.