Netflix llençarà el juny 2017 una serie basada en el narcotrafic a Inca

0


Netflix llençarà el juny 2017 una serie basada en el narcotrafic a Inca


Desprès de l'exit de la serie "Narcos", la cadena Netflix ha realitzat varis estudis per determinar a quin lloc hi ha hagut una gran influencia de drogues a Espanya. Ha sortit com a guanyadora la capital de la comarca del Raiguer, Inca, al centre de Mallorca.En els darrers 15 anys la venta ambulant de Mariahuana i Hachis ha anat cresquent fins que l'actual govern ha possat unes mesures que han reduit de manera considerable el consum. La regidora de Policia ha invertit en un sistema de detecció d'ADN. Aquest sistema compta amb l'ajuda del servei de netetja dels carrers. Cada dia se separen les colilles que es recolleixen dels carrers d'Inca i passen una detecció d'ADN. Amb aquesta informació contacten directament amb el consumidor i el presenten un "pla de choque de netetja" a aquesta persona.

El resultat en els darrers dos anys ha estat molt possitiu i per això la cadena Netflix vol fer una versió moderna de "Narcos" basada en l'actual narcotrafic inquer.