Canvi d'hora primavera 2018

0La nit de dissabte a diumenge 25 de març es produeix el primer canvi d'hora de 2018 i els rellotges s'avancen una hora. 

És a dir, a les 2 de la matinada seran les 3.