Bases de la convocatòria de la XXX Mostra de Teatre Infantil i Juvenil

0
Bases de la convocatòria de la XXX Mostra de Teatre Infantil i Juvenil

L’Ajuntament d’Inca, per tal de promoure l’afició a les arts escèniques entre tots els alumnes dels centres del municipi, convoca la XXX MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL, d’acord amb les bases següents:

    Hi poden participar tots els col·legis i centres educatius d’Inca, com també les entitats, agrupacions teatrals infantils i juvenils, i grups d’educació en el lleure.
    Les inscripcions s’han de fer a l’Ajuntament, Àrea de Cultura, fins al divendres 4 de maig de 2018 a les 14.30 h.
    Les obres s’han de representar preferentment en llengua catalana.
    Les representacions de totes les obres es faran a la sala d’actes del Casal de Cultura entre el dilluns 14 de maig i el divendres 1 de juny; s’ofereix als centres participants el següent calendari de representacions:
        De dilluns a divendres des de les 9 fins a les 14 h.
        Els dijous des de les 15.30 fins a les 20.30 h, a banda de la disponibilitat en horari de dematí.
    S’estableixen dues categories:
        Educació primària i primer cicle de secundària.
        Segon cicle de secundària i secundària postobligatòria.
    Cada centre escolar podrà participar a la Mostra amb un màxim de 2 representacions teatrals.
    Tots els centres escolars participants rebran per cada obra representada 250 € que es faran efectius mitjançant transferència bancària al seu compte corrent, destinats a l’adquisició de material escolar.
    La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

    Fitxa d’inscripció