MÉS per Inca proposa que no torni la tortura a la plaça de toros d'Inca

0MÉS per Inca proposa que no torni la tortura a la plaça de toros d'Inca
La setmana passada va entrar en vigor la nova llei que regula de les corregudes de toros i de protecció dels animals a les Illes Balears. Aquesta llei, aprovada al Parlament de les Illes Balears, impedeix que es feri o es mati l'animal durant la celebració de les corregudes. El govern espanyol ha anunciat que interposarà un recurs davant el Tribunal Constitucional, cosa que provocarà una suspensió temporal de la llei (o d'alguns articles de la llei). Aquesta suspensió podria ser aprofitada per promotors taurins per organitzar corregudes sense seguir la nova normativa balear.
Per evitar que això passi a Inca, MÉS per Inca proposa que l'Ajuntament arribi a un acord amb els propietaris o els gestors actuals de la plaça per fer-ne ús en diferents activitats sempre i quan es renunciï a tornar a organitzar noves corregudes de toros a Inca. En cas contrari, instam a que l'Ajuntament deixi de col·laborar amb l'empresa que té llogada la plaça de toros d'Inca, ja que aquesta treu un benefici econòmic de les activitats que l'Ajuntament organitza a la plaça.
#MÉSBenestarAnimal