Pujam a Santa Magdalena

0SERVEI GRATUÏT D’AUTOCAR. PUJADA DE 10.00 A 13.00 h DES DE L’INICI DE L’AV. DELS REIS CATÒLICS I DES DE LA PLAÇA DEL LLEDONER. BAIXADA DE 16.00 A 18.00 h DES DE L’ESPLANADA DE BAIX.