Dilluns 31 d'octubre - Nit de Halloween a Quina Canya Inca. Carrer des Born DILLUNS, obert a partir de les 23:30h Nit d...

Festa Halloween 2016 a Inca


 Dilluns 31 d'octubre - Nit de Halloween a Quina Canya Inca. Carrer des BornDILLUNS, obert a partir de les 23:30h
Nit de Halloween
Islanders + DJ Ferran