Finestra Al Sud: Tenda de Comerç Just a Inca, Mallorca

0


Finestra al Sud és una associació que va néixer l’octubre de 1999 de la mà de S’Altra Senalla. 
Finestra al Sud és una associació que du a terme una tasca de difusió del comerç just a Inca i voltants. Plaça d'Orient, 10 Inca - 971 88 40 06 


El comerç just “humanitza” el comerç internacional i és una de les maneres que els consumidors i ciutadans tenim per deixar de col·laborar amb un sistema comercial que provoca pobresa i marginació per participar en canvi en la construcció d’un món més just.

Cada compra que feim és un vot per un sistema o un altre. Si compram de manera conscient ho podem fer basats en valors com ara la justícia, la solidaritat i el respecte al medi ambient. Des de l’obertura de les primeres botigues de comerç just (finals dels anys 60 a Holanda, finals dels anys 80 a Espanya), el moviment del comerç just ha anat perfilant els seus principis que garanteixen un tracte comercial equitatiu entre productors i consumidors.


Els principis del comerç just són els següents: 
- Donar accés al mercat als productors tradicionalment desfavorits i exclosos del sistema comercial habitual.

- Pagar un preu just al productor (camperols o artesans) que cobreixi els costos de producció, permeti una vida digna i deixi un marge per projectes comunitaris o productius.

- Les relacions comercials entre els productors i les importadores del Nord són basades en la transparència i l’equitat i són a llarg termini per a que els productors puguin planificar el seu desenvolupament.

- Les importadores del Nord han de pagar una part del valor de la compra quan fan la comanda (pagamenta avançat). Així, els productors poden comprar el material necessari i cobrir les seves necessitats fins al lliurament de la comanda sense haver de demanar un préstec i passar a dependre del prestador.

- S’eviten els intermediaris inútils, sobretot els especuladors. Les importadores assessoren els productors perquè els seus productes tenguin èxit als mercats consumidors: normativa sanitària, normes de qualitat, disseny, moda, etc.

Plaça d'Orient, 10 Inca

971 88 40 06