Portal de la transparencia de l'ajuntament d'Inca

0


L’equip de govern d’Inca ha posat en marxa una sèrie de mesures per tal que poguem conèixer com s’està gestionant el consistori. Aquest va ser un compromís per part del pacte de govern. L’objectiu principal és fer partícips els ciutadans en el dia a dia de l’Ajuntament.
Una de les primeres informacions que hi podem trobar són les assignacions que rebran els regidors:RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS CÀRRECS MUNICIPALS
EQUIP DE GOVERNBATLE.

Dedicació exclusiva
• Virgilio Moreno Sarrió (Grup Municipal PSIB-PSOE)
Catorze pagues anuals per import íntegre mensual de 2.592,26 euros.

REGIDORS

Dedicació exclusiva

• Maria Carmen Oses Ramos (Grup Municipal PSIB-PSOE)
• Sebastián Oriol Díaz (Grup Municipal PSIB-PSOE)
• Antònia Maria Sabater Martorell (Grup Municipal PSIB-PSOE)
• Antoni Peña Mir (Grup Municipal PSIB-PSOE)
• Antoni Rodríguez Mir (Grup Municipal Més per Inca)
Dotze pagues anuals per import íntegre mensual de 2.333,03 euros.

Dedicació parcial del 80 %

• María José Fernández Molina (Grup Municipal PSIB-PSOE)
• Alice Weber (Grup Municipal Més per Inca)
• Gabriel Frontera Borrueco (Grup Municipal Més per Inca)
• Maria Francisca Barceló Truyol (Grup Municipal Independents d'Inca)
• Gori Ferra Frau (EL PI)
• Antonia Triguero Frau (EL PI)

Dotze pagues anuals per import íntegre mensual de 1.866,43 euros.

Sense dedicació

• Jaume Tortella Cànaves (Grup Municipal PSIB-PSOE)
• Àngel García Bonafé (Grup Municipal Independents d'Inca)
Indemnització de 790,02 euros per assistència al Ple en qualitat de portaveu (periodicitat
mensual).
Indemnització de 275,00 euros per assistència a la Junta de Govern (periodicitat setmanal).
• Antelm Ferretjans Llompart (Grup Municipal Independents d'Inca)
Indemnització de 609,80 euros per assistència al Ple (periodicitat mensual).
Indemnització de 275,00 euros per assistència a la Junta de Govern (periodicitat setmanal).

REGIDORS DE L'OPOSICIÓ

Dedicació parcial del 70 %

• Rosa Maria Tarragó Llobera (Grup Municipal Partit Popular)
• Félix Sánchez Díaz (Grup Municipal Partit Popular)
Dotze pagues anuals per import íntegre mensual de 1.633,12 euros.

Sense dedicació

• Rafael Torres Gómez (Grup Municipal Partit Popular)
Indemnització de 790,02 euros per assistència al Ple en qualitat de portaveu (periodicitat
mensual).
• Felipe Jerez Montes (Grup Municipal Partit Popular)
• Margarida Horrach Beltran (Grup Municipal Partit Popular)
• Antonio Jesús Aguilar Chicón (Grup Municipal Partit Popular)
Indemnització de 609,80 euros per assistència al Ple (periodicitat mensual).