I Trobada Solidària amb infants de Bielorússia, Ucraïna, Sàhara i Mallorca

0I Trobada Solidària amb infants de Bielorússia, Ucraïna, Sàhara i Mallorca

7 d'agost a les 17:30h al poliesportiu Mateu Canyelles Inca