Més carrers a l'obscuritat a Inca.

0


Més carrers a l'obscuritat a Inca. 

Foto enviada d'una Inquera. 

"Estas son las calles de cristo rey hace un par d dias siempre a oscuras...xq?? c/ Binisalem"