Més carrers a l'obscuritat a Inca.  Foto enviada d'una Inquera.  "Estas son las calles de cristo rey hace un par d...

Més carrers a l'obscuritat a Inca.


Més carrers a l'obscuritat a Inca. 

Foto enviada d'una Inquera. 

"Estas son las calles de cristo rey hace un par d dias siempre a oscuras...xq?? c/ Binisalem"