IV CICLE DE VISITES GUIADES PER INCA 2014/2015

0IV CICLE DE VISITES GUIADES PER INCA 
2014-2015. Esperem que sigui del vostre interès. La primera visita 
tendrà lloc el dissabte 13 de desembre 2014 i s'allargaran fins al mes 
de març de 2015.

JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D'INCA
IV CICLE DE VISITES GUIADES PER INCA 2014-2015


1. DESCRIPCIÓ
L’activitat es compon de 4 visites, d’una durada aproximada de 2 hores. Totes les visites s’iniciaran a les 10 h. Es prega puntualitat.

2. VISITES 
1.  Construcció de l’església de Santa Maria la Major. 1703-1843

Data: 13/12/14.

Punt de trobada: davant l'església de Santa Maria la Major. 
Ponent: Gabriel Pieras Salom, cronista oficial i Arxiver Honorari d’Inca.

2. Ajuntament i Fills Il·lustres d’Inca

Data: 10/01/15.
Punt de trobada: davant l’Ajuntament d’Inca.
Ponent: diversos ponents.

3. Fra Marià Payeras. Un missioner franciscà

Data: 14/02/15.

Punt de trobada: davant l’Ajuntament d’Inca.
Ponent: M. Magdalena Payeras Capellà, professora de la Universitat de les Illes Balears, i Llorenç Payeras Capellà, Taller de la Terra.

4. 100 anys del Quarter General Luque i la barriada de Crist Rei

Data: 14/03/15.

Punt de trobada: Quarter General Luque. 
Ponent: Miquel Pieras Villalonga, historiador.

3. INSCRIPCIONS
Per assistir a les visites cal inscriure-s’hi prèviament a l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Inca (Claustre de Sant Domingo, av. de les Germanies, s/n), de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h, o bé al telèfon 871 91 45 00, a través de l’adreça electrònica normalitzacio@incaciutat.com o de l'enllaç del IV Cicle de Visites Guiades per Inca de les Jornades d'Estudis Locals d'Inca a la web incaciutat.com.
El termini d’inscripció romandrà obert fins a 3 dies abans de cada visita. La inscripció serà gratuïta.

Coordinació: Comissió Científica de les Jornades d’Estudis Locals.
Organització: Comissió Organitzadora de les Jornades d'Estudis Locals, Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d’Inca i Centre de Professors d’Inca.

Us informam que per assistir a les visites cal inscriure-s’hi 
prèviament a l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament 
d’Inca (Claustre de Sant Domingo, av. de les Germanies, 2), de dilluns 
a divendres de 8.30 a 14.30 h, o bé al telèfon 871 91 45 04, a través 
de l’adreça electrònica normalitzacio@incaciutat.com o de l'enllaç 
del IV Cicle de Visites Guiades per Inca de les Jornades d'Estudis 
Locals d'Inca a la web incaciutat.com.