Escola d'estiu a Inca 2014: Illa de Cultura

0Activitats:

Jocs d'exterior ( esportius, d'aigua, col.laboratius, gran grup, gimcanes, etc)

Tallers i manualitats (reciclatge, modelatge, etc)

Teatre i expressió corporal

Danses i cançons ( manipulació d'instruments, coreografies, etc)

Activitats esportives (zumba, bàsket, ioga, aquagym, etc.)

Anglès (jocs en anglès i altres activitats)

Jocs de lògica i estimulació

Incripcions: 26 de Maig al 6 de Juny

Escola d'estiu 2014 Mallorca, Inca

23 de Juny al 10 de Setembre

Horari: 7.30 a 18h

Per nins de 3 a 14 i de 15 a 17 anys

a IES Berenguer d'Anoia Inca


679 824 444


Introducció:

L'escola d'estiu “Illa de Cultura” va nèixer del pensament d'educar en el temps lliure, l'equip de monitors treballam per a que el temps que passen els nins amb nosaltres sigui un temps de qualitat, ens agrada la cultura de les illes, en primer lloc, i del món en general, l'home crea cultura i aquesta s'ha de mantenir i potenciar.

No entenem el món del temps lliure com un simple espai de joc i esbarjo, entenem que a l'escola d'estiu tenim un temps per aprendre de manera lúdica i activa, a través del joc i l'experimentació.
Entenem l'educació globalment, ens agrada treballar totes les àrees de coneixement de manera holística.

Per treballar amb aquest sistema, tenim monitors qualificats en les diferents àrees de coneixement i establirem un fil conductor que ens ajudarà a treballar-les.


Fil conductor:

La Natura: (juny i juliol)

El contacte directe amb la natura en la infància és realment important per al desenvolupament de la personalitat dels més petits , ja que els ajuda a convertir-se en adults saludables i conscients de l'entorn que els envolta .

Activitats lúdiques , esportives , o de descobriment , qualsevol activitat en un entorn natural resulta molt estimulant per a ells .

La naturalesa treu el millor dels petits de la casa : en entorns naturals , de muntanya o marítims , estan relaxats , són feliços i se senten lliures per donar curs a la seva imaginació i provar mil i un jocs .
Les experiències amb la natura a la primera infància aporten més nombrosos beneficis : Des del respecte per l'entorn , fins a l'increment de l'activitat física o una millor salut mental i emocional , el contacte amb la natura permet als més petits entendre millor el món en què viuen i , sobretot , afrontar el dia a dia d'una manera més positiva .
Les experiències a l'aire lliure no només entretenen els més petits, sinó que també els permet fer exercici i socialitzar amb altres nens .

Respecte per la natura
La cura de l'entorn i el respecte per la natura i els animals és una cosa que ha de començar a inculcar en la més tendra infància . Això redundarà en adults més responsables en el futur i amb una major consciència ecològica .
No es tracta de parlar del canvi climàtic o de l'extinció de certes espècies , però sí d'ensenyar el respecte per la vida animal i vegetal , i de demostrar les grans sorpreses que s'amaguen en entorns naturals , com el bosc o el fons del mar

El joc a l'aire lliure : activitat física

El joc i l'activitat física a l'aire lliure potencien la creativitat i permeten que els nens siguin més sociables i cooperatius .
Saltar, córrer o cridar lliurement són activitats molt estimulants que, a més , els permet fer esport , malbaratar la seva infinita energia , i tenir una vida més saludable .Música i altres arts (agost-setembre)

Des dels inicis de la humanitat la música ha acompanyat a tots els pobles i societats en el seu desenvolupament històric i, igual que l'art pictòric , forma part del llegat cultural dels nostres avantpassats . Com a part essencial de la nostra identitat cultural cal que valorem aquesta forma d'expressió.
La música estimula les connexions neuronals

Molts estudis demostren que la música estimula àrees del cervell que altres disciplines no aconsegueixen desenvolupar.

La música és intel · ligència
Howard Gardner va presentar el 1983 la seva teoria de les intel · ligències múltiples . En aquest model es defensa la intel · ligència com la ' capacitat mental de resoldre problemes i / o elaborar productes que siguin valuosos en una o més cultures ' . Els 8 tipus d'intel · ligència que proposa Gardner són : lingüístic - verbal , lògica - matemàtica , espacial , musical , corporal cinestèsica , intrapersonal , interpersonal i naturalista . Per a una formació integral s'han de desenvolupar totes aquestes intel · ligències per permetre als nins trobar les seves veritables qualitats i aptituds .

La música és treball en equip
Habitualment la interpretació d'una peça musical es realitza en grups ( més o menys nombrosos ) i cada membre col · labora aportant el seu granet de sorra . Si alguna peça del conjunt no funciona correctament , l'equip musical no aconseguirà un resultat positiu . Aprendre a formar part d'un col · lectiu i aportar els teus coneixements i habilitats a la consecució d'un objectiu comú és molt més fàcil a través de la música .

La música ajuda a socialitzar
Com acabem de veure , per dur a terme l'activitat musical és imprescindible treballar en equip . Els nens i nenes amb menys habilitats socials s'integren fàcilment en aquestes activitats en grup afavorint l'acceptació dels seus companys i que fa que la integració en el col · lectiu sigui més efectiva .

La música desenvolupa la sensibilitat artística
Com a activitat artística , la música permet desenvolupar una àrea del cervell específica vinculada a la sensibilitat artística . Ser capaç de gaudir amb les diferents formes en què s'expressa l'art permet conèixer millor tot el que ens envolta i entendre la capacitat de l'art de transmetre sentiments .

La música educa en valors
Respecte, constància , esforç , treball en equip , disciplina ... La música desenvolupa una gran quantitat de valors humans que són molt necessaris en el nostre dia a dia i que habitualment no s'ensenyen en els llibres .Breu explicació:

Aquest seran els temes que ens conduiràn a treballar totes les àrees, treballant la natura i la música podem treballar les matemàtiques, l'anglès, coneixement del medi social i natural, etc.

Volem especificar que tot això es farà a través del joc i l'experimentació, en cap moment tendrem els nens tancats a dins una aula amb un llibre estudiant una assignatura, com poden fer a l'hivern.


Objectius:

Conèixer les característiques del medi natural de la nostra illa.
Desenvolupar la creativitat i l’expressió artística en els seus diferents àmbits.
Saber valorar les produccions artístiques pròpies i dels altres.
Fomentar el respecte per un mateix i per els altres.
Conèixer i apreciar la cultura pròpia de la nostra terra.
Desenvolupar el sentiment de pertinença a la comunitat on vivim.
Conèixer i valorar positivament les diferències entre les persones.
Potenciar l’autoestima i la valoració d’un mateix.
Conèixer el medi social que ens envolta, característiques i formes de vida.
Fomentar l'interès per les produccions pròpies de la nostra cultura: gastronomia, rondalles, cançons...
Aprendre la diversitat de cultures del nostre entorn i del món.


Metodología:

Lúdica / Dinàmica
Activa / Experimentativa
Participativa / col.laborativa