29 de març, canvi d'hora

0L'horari d'estiu comença aquest dia. 
Avança el rellotge una hora de les 02:00 a les 03:00. 
Una hora menys = dormir una hora menys! dies 

2014 Avui a la matinada de dissabte 29 març, 2014 
al diumenge 30 març 2014