Mirades a l'Univers és un conte musical, la narració d'una història fascinant, aquella que explica els nostres orígens i que es pregunta quin volem que sigui el nostre futur.

0Mirades a l'Univers és un conte musical, la narració d'una història fascinant, aquella que explica els nostres orígens i que es pregunta quin volem que sigui el nostre futur.
Es tracta d'un encontre entre música i ciència que pretèn explicar d'una forma clara, comprensible i una mica diferent la història del nostre Univers des de la Gran Explosió fins els nostres dies.
Un recorregut multidisciplinar amb música, imatges i text que interactúen i es complementen per oferir un espectacle suggerent, únic i de gran bellesa plàstica.
Mirades a l'Univers aplega e integra música electroacústica en temps real, feta amb instruments avantguardistes poc habituals i instruments tradicionals de diferents parts del món, amb textos que descriuen d'una forma breu (12 etapes), la immensa història de l'Univers, tot això acompanyat d'imatges que complementen i descriuen per elles mateixes allò que s'està explicant.

Aquest espectacle està dirigit a tots els públics a partir dels 12 anys. Encara i així i davant la constatació de que més d'una persona menor d'aquesta edat ha vist el concert i ha gaudit amb ell, s'està preparant una adaptació dels textos, música i imatges per tal de poder oferir-los a públic escolar.