Declaració de la Ciutat d'Inca com a Municipi Aliat de la xarxa de "Ciutats Amigues de l'Infància UNICEF"

0Avui el Ple de l'Ajuntament ha aprovat dues propostes de l'Àrea d'Educació:

-Declaració de la Ciutat d'Inca com a Municipi Aliat de la xarxa de "Ciutats Amigues de l'Infància UNICEF", per a poder iniciar els tràmits per l'obtenció del segell de Reconeixement CAI.

-Aprovació inicial del Reglament del Consell dels Infants.

El programa CAI requereix una intensa labor de diagnòstic i memòria, per tal d'establir un mecanisme de coordinació intern del Govern Local i un Pla Local de l'Infància i l'Adolescència per tal de garantir l'implantació i consolidació rigorosa del programa, a llarg plaç.

Els darrers dos anys l'àrea d'Educació hi ha treballat per a poder presentar aquesta sol•licitut amb garanties, complint requisits:

✅ Programes eficaços d'atenció a l'Infància i Adolescència més vulnerable, amb iniciatives com el reforç escolar gratuït, els programes de Garantia Juvenil o PISE o els Convenis amb entitats com Probens i Coordinadora.

✅ Estratègies innovadores de participació infantil, com el Consell dels Infants, òrgan consultiu i de participació infantil, requisit de la convocatòria i del que hi participen tots els Centres Educatius d'Inca.

✅ Abordatge de problemes de violència als àmbits educatius i espais comunitaris, duguent endavant el programa PISE, tallers pedagògics setmanals per als i les alumnes o participant de la Comissió d'Abordatge de Conflicte Juvenil i dels programes del nostre Policia Tutor.

✅ Models exitosos d'inclusió social, com ara el nou i pioner procés d'escolarització del municipi, els espais familiars posats en marxa i les iniciatives, materials i formacions en igualtat, posades en marxa als Centres Educatius.

✅Campanyes efectives dirigides al benestar de l'Infància, com ho son els espais familiars, el diagnòstic prematur d'alumnes abans de la seva escolarització i l'estudi de programes internacionals contra l'assetjament escolar.

El reglament del Consell dels Infants passarà ara a la seva publicació i celebrarà el seu primer Consell a la sala de plens de l'Ajuntament al més de juny, una vegada celebrades les assemblees prèvies.

Inca serà la #CiutatdelsInfants

#MÉSEducacio #MÉSFormacio #MÉSParticipacio #MÉSTransparenci