Obert el convocatori d'artistes per participar a INCART 2017

0L'Ajuntament d'Inca, per tal de promoure l'apropament de l’art als ciutadans, convoca la
X edició INCART, que tendrà lloc del 19 de maig al 18 de juny de 2016,

 d'acord amb les bases següents:

1. Hi poden participar tots els artistes de qualsevol nacionalitat i procedència, així com també les entitats, galeries, associacions i grups que promoguin l’art.
2. Les inscripcions formals es podran realitzar a l’Ajuntament d’Inca, Àrea de Cultura, des del 6 fins al 31  de març   de   2017,   al   Claustre   de   Sant   Domingo,   de   8.30   a   14.30   hores,   tel.   871914500,   a/e cultura@incaciutat.com
3. D'entre els participants d'aquesta edició se seleccionaran tres artistes per a realitzar, de manera simultània, una exposició individual a Can Gelabert (Binissalem).

4. Els artistes interessats a exhibir la seva obra als espais expositius públics (Claustre de Sant Domingo, Sa Quartera, Cas Metge Cifre, així com espais urbans públics) presentaran en el moment de la inscripció la següent documentació:

• Fitxa d’inscripció (model annex).
• Fotocòpia del DNI.
•Fotocòpia de l'obra o obres que es presenten.
•Maqueta, en el cas d'instal·lacions o composicions murals, especificant les mides, muntatge, etc.
•Fotografia, dades i text que vulgueu que surti al catàleg (en cas que es pugui fer).


http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/incart-cat-2016.pdf