Activitats al Museu del Calçat i de la Pell d'Inca

0El Museu del Calçat i de la Pell ha organitzat diversos actes pel mes de febrer #industriaidona #viuelmuseu