Reunió del Pla de Residus a Inca

0


Sant    Francesc        
09    de    desembre  
Lloc:    Local    Gent    Gran    de    Sant    Francesc    al    Carrer    Sant    Miquel  
Hora:    20:00h  

S’    Ermita        
10    de    desembre  
Lloc    :    Sala    Plens    de    l’Ajuntament  
Hora:    19:00h  

PiME’s        
11    de    desembre  
Lloc:    Sala    de    Plens    de    l’Ajuntament  
Hora:    09:00h  

Gran    Via    -    General    Luque        
15    de    desembre  
Lloc:    Fàbrica    Ramis  
Hora:    19:00h      

So    n’Amonda        
16    de    desembre  
 Lloc:    Casal    de    Joves    Carrer    So    n’Amonda    s/n  
Hora:    19:00h 
 
Es    Cos    i    Can    López        
17    de    desembre  
Lloc:    Segona    edat    Carrer    Cardenal    Cisneros    nº    31  
Hora:    19:00h  

Empreses    del    polígon        
18    de    desembre  
Lloc:    Museu    del    calçat  
Hora:    09:00h  

Blanquer    -    Fernández    Cela        
13    de    gener  
Lloc:    Sala    d’actes    Sant    Domingo  
Hora:    19:00h  

Habitatges    en    sòl    rústic        
14    de    gener  
Lloc:    Museu    del    Calçat  
Hora:    19:00h  

Restaurants    i    Escoles        
15    de    gener  
Lloc:    Museu    del    Calçat  
Hora:    09:00h  

Vies    del    Tren        
19    de    gener  
Lloc:    Local    de    l’associació    Carrer    Bellver    nº    38  
Hora:    19:00h
 
Crist    Rei    -    Crist    Rei    Nou        
21    de    gener  
Lloc:    Lledoner  
Hora:    19:00h  

Centre-Santa    María    la    Major        
28    de    gener  
Lloc:    Casal    de    Cultura  
Hora:    19:00