Canvi d'hora d'hivern, s'avança o se retarda l'hora?

0Aquest diumenge arriba s'horari d'hivern, els rellotges se retrassen 1hora, aixi que a les 3h demati hem de canviar les agulles a les 2h, aixi que els dies serán més curtes, se fara de nit més prest, aixi que tendrem menys llum natural.