BASES DEL CONCURS DE LA FESTA DE SA POTA DEL REI

0
BASES DEL CONCURS DE LA FESTA DE SA POTA DEL REI
(27de juliol de 2013)

REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: la participació és lliure; s’hi pot inscriure tothom que vulgui i que participi en la festa. El tema o motiu serà medieval de l'any 1229 aprox. Hi haurà els temes de sarraïns o cristians tenint en compte els fets històrics o llegendaris.

Les persones que hi participin amb cavalls a l’hora de fer la inscripció hauran d’aportar una fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil que estigui en vigor.

Per concursar, les colles, les formaran un mínim de 10 persones amb o sense carrossa que aura de esser de petites dimensions i que sigui remolcat amb tracció animal o per part de la colla. El límit de colles serà de deu, les espases hauran d’esser de fusta, excepte la del cap, que sí podrà esser de ferro (però tan sols per a exhibició i no podrà participar a la refregà). És obligatori que cada colla tengui un cap. Aquelles colles que no reuneixin aquestes condicions no podran entrar a concurs.

Queda prohibit amollar COETS durant el recorregut de la festa.LLOC D’INSCRIPCIÓ: Àrea de participació ciutadana (Museu des Calçat). Horari: de 10 a 14 h.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: fins al dia 24 de juliol, a les 14 hores. Aquelles persones que no s’hagin inscrit en el termini establert o les que ho vulguin fer quan s'hagi arribat a les deu colles podran concursar a la categoria d'individuals.

DISTINTIUS: les colles han de portar un distintiu o estendard que serà únic i exclusiu, el qual l’hauran de dur a l’encapçalament amb un pal. NO PORTAR AQUEST DISTINTIU SUPOSARÀ EL NO RECONEIXEMENT DEL JURAT.

JURAT: serà secret i el constituiran cinc persones.

VEREDICTE: els veredictes seran inapel·lables. Es faran públics, i es lliuraran els premis a les 22 hores aproximadament, en el transcurs de la festa de sa Pota del Rei que tendrà lloc a la plaça de Espanya el mateix dia 27 de juliol de 2013.

CONCENTRACIÓ: l’horari de concentració serà a les 18.30 hores i la sortida, a les 19.00 hores.
Lloc de concentració:
Cristians: plaça Mallorca.
Sarraïns: plaça Espanya.
La festa acabarà a la plaça d’Espanya.

QUANTIA DELS PREMIS PER PARTICIPAR A SA FESTA DE SA POTA DEL REI:

PREMIS COLLES

1r premi .......…………………………. 400 euros
2n premi ……………………………….. 300 euros
3r premi ………………………………… 200 euros
4t premi ………………………………… 200 euros
5è premi ……………….………………… 200 euros
6è premi ………………………………… 200 euros
7è premi ………………………………… 200 euros
8è premi ……………………………...… 200 euros
9è premi ………………………………… 200 euros
10è premi ………………………………… 200 euros

Hi haurà 20 premis de 10 euros i 20 premis de 20 euros que ho guanyaran de forma aleatòria al joc de les anelles amb cavalls i el joc de les bolles dintre de la palla, joc d'equilibri, joc de carrera de sacs i joc de punteria.

Els participants han de seguir les ordres de l’organització en el transcurs de la festa.

 https://www.facebook.com/morosvscristians.inca

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338414122907255&set=a.337341153014552.77105.132000073548662&type=3&theater