Un ciutada d'inca informa per mitja del facebook del Batle rafel Torres, batle d'Inca, el mal estat en que es troba el pont d'e...

Mal estat al Pont d'es tren d'Inca. Perill pels nins de Ponent.

Un ciutada d'inca informa per mitja del facebook del Batle rafel Torres, batle d'Inca, el mal estat en que es troba el pont d'es Tren:

Sr. Batle, li envio unes fotografies de l´estat actual del pont de´s Tren d´Inca que dona accés al col.legi Ponent per el que cada dia passen centenars de nins, per veure si ès pot possar sol.lució. Tinc clar que les arques de l´ajuntament són mínimes però la seguritat dels nostres nins han d´anar per davant de qualsevol altre projecte. Moltes gràcies.